اخبار شهرستان شهریاراخبارخبر مهمدر استان

استخدام بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد برای تامین نیروهای بیمارستان جدید الاحداث امام خمینی (ره) شهریار از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی استخدام نماید.

استخدام بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار

به گزارش شجرنیوز از شهریار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد برای تامین نیروهای بیمارستان جدید الاحداث امام خمینی (ره) شهریار از محل مجوز استخدامی شماره 381249 مورخ 1399/10/30 سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده 33 آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال 1397 از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نمایند.
مهلت ثبت نام تا 28 دی 1401 می باشد.

شرایط عمومی

1. شرایط عمومی داوطلبان
1-1. داشتن تابعیت ایران
1-2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-3 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-4 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان
تبصره: دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی کرده ،باشند میتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر تا یکسال پس از برگزاری آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می.باشند درصورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به کارگیری آنها کان لم یکن تلقی میشود.
1-5. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند به تشخیص شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی دانشگاه
1-6. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
1-7. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
1-8. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی صلاح.
1-9. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.
1-10. دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی معتبر،
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی
انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت
افرادیی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح از خدمات دولتی منع شده باشند.
افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاه های اجرایی دارند.
دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.
نکته: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر مرتبط یا غیر مرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی ،باشد ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.

شرایط اختصاصی
(الف) شرایط سنی داوطلبان:
داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 1361/10/22 تا 1381/10/22) برای دارندگان مدرک تحصیلی ،کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد و داشتن حداکثر 45 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر متولد شدگان از 1356/10/22 به بعد) تا اولین روز ثبت نام.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدی های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند
پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 5 سال
سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از قرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل (کارگری حداکثر به میزان 15 سال طبق سابقه بیمه قابل قبول).
سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، به خدمت اشتغال ،دارند حداکثر به میزان 15 سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت اعم از قرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل (کارگری در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاری نمودهاند حداکثر به میزان 5 سال طبق) سابقه بیمه قابل قبول
نکته: در صورتیکه افراد در یکی از حالات شرکتی یا قراردادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند (اشتغال بصورت مستمر) می توانند حداکثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.
داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید (طرح را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهاند به میزان انجام خدمت فوق.
به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/8/19 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 5 سال به سقف محدودیت سنی اضافه میشود.
نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بیشتر نخواهد بود.
مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان یک دفترچه شامل سوالات عمومی و اختصاصی داده خواهد شد.
کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای با ضریب یک (1) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو (2) برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمناً به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.
الف) مواد آزمون عمومی:
فناوری اطلاعات مهارتهای هفت گانه ICDL)
ریاضی و آمار مقدماتی
زبان و ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی – عمومی
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
هوش و توانمندی های ذهنی
اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی که حیطه عمومی نامیده میشود این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسلامی پاسخ دهد این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل ،عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.
ب) مواد آزمون تخصصی:
سوال های حیطه تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی بر اساس مواد آزمون مندرج در بخش نهم دفترچه مشخص شده است.

جهت ثبت نام به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی مراجعه نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

مسدود کننده تبلیغات خاموش کنید

برای استفاده راحت و روان تر از سایت و نمایش صحیح صفحات لطفا مسدود کننده تبلیغات سایت رو غیر فعال کنید.