اخباراقتصادبازار

نرخ گوجه فرنگی و سیب زمینی صدرنشین قیمت ها در بازار

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران جا به جایی فصلی و صادرات را از علل نوسان قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار اعلام کرد.

ب‌ه گزارش شجرنيوز، اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، گفت :با توجه به جا به جایی فصلی، قیمت گوجه فرنگی طبق روال همه ساله از ابتدای مهر نوساناتی داشته است که در هفته های آتی بازار  به تعادل می رسد.

او گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب زمینی در میدان مرکزی ۹ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها باید عرضه شود. دپوی سیب زمینی در انبارها یکی از علل گرانی سیب زمینی در بازار است. با توجه به سرمای هوا طبیعی است که سیب زمینی ها به انبارها انتقال داده شود که با این وجود دیگر از سر زمین به بازار ارسال نمی شود، اما این موضوع به معنای احتکار نیست.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: گزارش های شفاهی حاکی از آن است که سیب زمینی به کشورهای اطراف صادر می شود که در شرایط فعلی این موضوع هم بر التهاب قیمت در بازار دامن می زند.

او  قیمت هر کیلو انار دماوند را ۲۰ تا ۳۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو انار ساوه ۱۲  تا ۱۸ هزار تومان، انار شیراز ۱۷ تا ۲۵ هزار تومان، پرتقال تامسون شمال ۸ تا ۱۴ هزار تومان، پرتقال ناول ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان، خرمالو شمال ۸ تا ۱۴ هزار تومان، خرمالو شهریار ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان، خرمالو کن ۲۲ تا ۳۲ هزار تومان، کیوی ۱۶ تا ۲۳ هزار تومان، لیموشیرین ۱۳ تا ۱۸ هزار تا ۱۸ هزار تومان، نارنگی انشو ۷ تا ۱۳ هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و سیب گلاب پاییزه ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان است.

محصول قیمت هر کیلوگرم
انار دماوند ۲۰ تا ۳۲ هزار تومان
انارساوه ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان
انار شیراز ۱۷ تا ۲۵ هزار تومان
پرتقال تامسون شمال ۸ تا ۱۴ هزار تومان
پرتقال ناول ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان
خرمالو شمال ۸ تا ۱۴ هزار تومان
خرمالو شهریار ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان
خرمالو کن ۲۲ تا ۳۲ هزار تومان
کیوی ۱۶ تا ۲۳ هزار تومان
لیموشیرین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان
نارنگی انشو ۷  تا ۱۳ هزار تومان
نارنگی تخم ژاپنی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان

کارگر گفت: قیمت هر کیلو انگور بیدانه قرمز ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، انگور بیدانه سفید ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، خیار اصفهان ۴ تا ۸ هزار تومان، خیار بوته ای ۶  تا ۱۱ هزار تومان، خیار گلخانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، سیب لبنانی زرد ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، سیب لبنانی قرمز ۸ تا ۱۶ هزار تومان، گلابی بیروتی ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان، گلابی شاه میوه ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان، خربزه ۷ تا ۹ هزار تومان و هندوانه ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان است.

محصول قیمت هر کیلوگرم
انگور بیدانه قرمز ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان
انگور بیدانه سفید ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان
خیار اصفهان ۴ تا ۸ هزار تومان
خیار بوته ای ۶ تا ۱۱ هزار تومان
خیار گلخانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان
سیب گلاب پاییزه ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان
سیب لبنانی زرد ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان
سیب لبنانی قرمز ۸  تا ۱۶ هزار تومان
گلابی بیروتی ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان
گلابی شاه میوه ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان
خربزه ۷ تا ۹ هزار تومان
هندوانه ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان
موز ۲۲ تا ۲۸ هزار تومان
آناناس هر کارتن ۶ تایی ۶۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو بادمجان دلمه را ۴ تا ۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی ۶ تا ۹ هزار تومان، بادمجان گلخانه ۸ تا ۱۲ هزار تومان، پیاز شیری ۵ تا ۷ هزار تومان، پیاز قرمز ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، پیاز زرد ۴ تا ۷ هزار تومان، چغندر ۵  تا ۹ هزار تومان، سیب زمینی ترشی ۸ تا ۱۲ هزار تومان، فلفل تند ریز ۶ تا ۱۰ هزار تومان، فلفل دلمه سبز ۸ تا ۱۲ هزار تومان و فلفل دلمه گلخانه ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان است.

محصول قیمت هر کیلوگرم
بادمجان دلمه ای ۴  تا ۷ هزار تومان
بادمجان قلمی ۶ تا ۹ هزار تومان
بادمجان گلخانه ۸ تا ۱۲ هزار تومان
پیاز شیری ۵ تا ۷ هزار تومان
پیاز قرمز ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان
پیاز زرد ۴ تا ۷ هزار تومان
چغندر ۵ تا ۹ هزار تومان
سیب زمینی ترشی ۸ تا ۱۲ هزار تومان
سیب زمینی نو ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان
سیرخشک ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان
فلفل تند ریز ۶ تا ۱۰ هزار تومان
فلفل دلمه سبز ۸ تا ۱۲ هزار تومان
فلفل دلمه گلخانه ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان
شلغم ۵ تا ۷ هزار تومان

این مقام مسئول گفت: در حال حاضر هر کیلو شلغم با نرخ ۵ تا ۷ هزار تومان، کلم بروکلی ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان، کاهو پیچ سالادی ۶ تا ۸ هزار تومان، کاهو رسمی ۶ تا ۸ هزار تومان، کدومسمایی ۵ تا ۱۰ هزار تومان، کرفس ۶ تا ۹ هزار تومان، کلم سفید ۵ تا ۸ هزار تومان، کلم قرمز ۸ تا ۱۲ هزار تومان، گل کلم ۵ تا ۹ هزار تومان، گوجه فرنگی ۷  تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، لوبیا سبز ۷ تا ۱۴ هزار تومان، لیموترش سنگی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، نارنج ۵ تا ۷ هزار تومان و هویج ۵ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.

او قیمت هر کیلو سبزی جور (پلو، آش و قورمه) را ۸ تا ۱۲ هزار تومان و سبزی خوردن را ۶  تا ۸ هزار تومان اعلام کرد.

محصول قیمت هر کیلوگرم
کدوحلوایی ۴ تا ۸ هزار تومان
کلم بروکلی ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان
کاهو پیچ سالادی ۳ تا ۶ هزار تومان
کاهو رسمی ۶ تا ۸ هزار تومان
کدومسمایی ۵  تا ۱۰ هزار تومان
کرفس ۶  تا ۹ هزار تومان
کلم سفید ۵  تا ۸ هزار تومان
کلم قرمز ۸ تا ۱۲ هزار تومان
گل کلم ۵  تا ۹ هزار تومان
گوجه فرنگی ۷ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان
لوبیا سبز ۷  تا ۱۴ هزار تومان
لیموترش سنگی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان
نارنج ۵ تا ۷ هزار تومان
هویج ۵ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو موز را ۲۲ تا ۲۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هر کارتن آناناس ۶ تایی ۶۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به هفته های قبل کاهش یافته است.

کارگر در پایان گفت: با توجه به آنکه بخشی از میوه های تابستانه در بازار است، استقبال چندانی از میوه های زمستان نمی شود، اما برآوردها حاکی از آن است که با انبوه شدن محصول، قیمت در بازار متعادل می شود‌.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

مسدود کننده تبلیغات خاموش کنید

برای استفاده راحت و روان تر از سایت و نمایش صحیح صفحات لطفا مسدود کننده تبلیغات سایت رو غیر فعال کنید.