مجله شجرجامعهجوانان

معافیت پزشکی بیماری های استخوان (ماده 36 قانون معافیت پزشکی)

آنچه در خصوص معافیت پزشکی بیماری های استخوان می خوانید:

تا به اینجا در خصوص شرایط معافیت پزشکی و انواع آن در مقالات پیشین شجرنیوز، صحبت کردیم. حال در خصوص یکی دیگر از انواع معافیت پزشکی، یعنی معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت صحبت می کنیم.

بیماری های مرتبط با استخوان از جمله بیماری هایی هستند که شرایط را برای انجام فعالیت های مربوط به سربازی سخت می کنند و به همین دلیل در قانون نظام وظیفه، بخشی برای معافیت پزشکی بیماری های استخوان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب کسانی که دچار بیماری هایی اسکلتی هستند؛ می توانند از انواع معافیت سربازی استفاده کنند.

دسترسی سریع به:

بیماری های مربوطه به استخوان، یکی از بیماری های شایع هستند که موجب معافیت پزشکی اسکلتی می شوند و سوالات بیشماری هم در خصوص معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت وجود دارد.

سوالاتی همچون اینکه چه کسانی می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند و یا اینکه چه کسانی می توانند به صورت دائم معاف شوند؟ به همین دلیل در اینجا به بررسی لیست بیماری های استخوان و نوع معافیتی که به فرد مبتلا تعلق می گیرد؛ خواهیم پرداخت.

لیست بیماری های استخوان و اسکلت برای معافیت سربازی

نوع بیماری

شرایط

نوع معافیت

انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي

کيفوز توراسيک بالاي 70 درجه و کيفوز توراکو لومبار بالاي30 درجه

معافیت دائم

کيفوز توراسيک بين 70-50 درجه

معافیت از خدمات رزمی

کيفوز توراکو لومبار بين 30-10 درجه

معافیت از خدمات رزمی

اسکوليوز بيش از 30 درجه

معافیت دائم

شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم)

چنانچه با تغيير شكل حفره و با عارضه مفصلي همراه باشد

معافیت دائم

نكروز آواسكولار (سیاه شدن سر استخوان ران) سراستخوان ران

به هر علت

معافیت دائم

شکستگی های لگن

نوع مالگین

معافیت دائم

نوع open book

معافیت از خدمات رزمی

بیماری شوئرمان

 

معافیت از خدمات رزمی

استئوميليت

نوع حاد

شش ماه معافیت موقت

عفونتهائي كه عليرغم 6 ماه درمان بهبود نيافته باشند. يا تغيير شكل استخوان همراه با اختلال عملكرد را موجب شده باشد.

معافیت دائم

تومورهای خوش خیم استخوانی

همراه با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطي كه با عمل جراحي بهبودي حاصل نشود

معافیت دائم

کیستهای استخوانی

كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا با اندازه بيش از3/1 قطر باشند. استخوان يا کيستهاي کوچک متعدد(بيش از سه عدد) با عارضه

معافیت دائم

کیستهای کوچک و بدون عارضه

معافیت از خدمات رزمی

شکستگی استخوانهای بلند

شكستگي هائي‌كه بعداز9 ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌كاذب ايجادكرده باشدويا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشكال عملي ايجاد نموده باشد

معافیت دائم

شکستگی استخوانی به غیر از استخوان بند 9 (شکستگی استخوان های بلند)

بعداز 9 ماه جوش نخورده وبا عمل جراحي نيز بهبود نيافته باشد همراه با اختلال عملکرد

معافیت دائم

جوش نخورده باشد (كمتر از 9 ماه)

معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ شكستگي)

قطع يا فقدان يكي از اندامها

 

معافیت دائم

کوتاهی پا

كوتاهي بيش از 3 سانتي متر ( به استناد اسكنوگرام )

معافیت دائم

براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي بيش از 5 سانتي متر

كوتاهي از 1 تا مساوي 3 سانتي متر

معافیت از خدمات رزمی

براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي از 1 تا مساوي 5 سانتي متر

سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ

همراه با اختلال عملي

معافیت دائم

آنكيلوز مفاصل بزرگ (زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست)

 

معافیت دائم

در رفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ عمل كرده يا نكرده

بدون عارضه

معافیت از خدمات رزمی

در صورتيكه در حين خدمت بيش از دو نوبت دررفتگي به فاصله بيش ازدو ماه ايجاد شود

معافیت دائم

شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد

 

معافیت از خدمات رزمی

سندرم ايسكميك ولكمن

در موارد شدید

معافیت دائم

در موارد خفیف

معافیت از خدمات رزمی

فقدان کامل شست از مفصلM.C.P)) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست

 

معافیت دائم

فقدان انگشتان دست

سه انگشت یا بیشتر در یک دست

معافیت دائم

بيش از سه انگشت و يا انگشت شست بهمراه دو انگشت در يک دست برای دارندگان مدرک کارشناسی به بالا

معافیت دائم

اگر یک بند انگشت شست یا سبابه قطع شده باشد و يا بيش از دو بند در ساير انگشتان يک دست

معافیت از خدمات رزمی

عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتيلي و …. (غيرقابل درمان)

در بیش از دو انگشت (مرکب)

معافیت دائم

در 3 انگشت و بالاتر برای دارندگان مدرک کارشناسی به بالا

معافیت دائم

در دو انگشت (ساده)

معافیت از خدمات رزمی

کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر

در صورتی که بیش از 5 سانتی متر باشد.

معافیت دائم

کوتاهی بیش از 7 سانتی متر برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر

معافیت دائم

سينوستوز استخوانهاي ساعد

در دو دست

معافیت دائم

در دو دست برای دارندگان مدرک کارشناسی به بالا

معافیت از خدمات رزمی

در یک دست

معافیت از خدمات رزمی

كوبيتوس واروس ووالگوس

همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي يكطرفه يا دو طرفه

معافیت دائم

اختلال عملكرد يك طرفه براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر

معافیت از خدمات رزمی

بيش از 10 درجه انحراف

معافیت از خدمات رزمی

كوكساپلانا، كوكساوارا، كوكسا ماگنا، كوكسا والگا

با گرفتاری بیش از 30 درصد سر استخوان فمور و یا بیش از 30 درجه تغییر از محور طبیعی

معافیت دائم

با گرفتاری بین 20 تا 30 درجه

معافیت از خدمات رزمی

تا به اینجا به صورت مختصر  و در جدول بالا به بررسی انواع بیماری های معافیت پزشکی اسکلتی پرداختیم و نوع معافیتی که به هر یک از آنها تعلق می گیرد را بررسی کردیم. حال در اینجا به صورت جزئی تر ، مهمترین و شایع ترین این بیماری ها را بررسی می کنیم.

شکستگی مالگین لگن

شکستگی لگن، یکی از موارد معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت است که تحت شرایطی می تواند موجب معافیت دائم شود. همانطور که در جدول بالا به آن اشاره شد؛ شکستگی مالگین لگن موجب معافیت دائم از خدمت سربازی می شود. شکستگی لگن معمولا به دلیل ضربه شدید به لگن ایجاد می شود و انواع مختلفی دارد.

شکستگی مالگین یک شکستگی عمودی لگن است که با در رفتگی دو طرفه ساکروایلیاک و شکستگی بخش شرمگاهی همراه است. در صورتی که فردی دچار این نوع از شکستگی لگن شود؛ از خدمت سربازی به صورت دائم معاف می شود.

معافیت شکستگی پا

معافیت شکستگی پا

شاید این سوال برایتان به وجود آمده باشد که آیا شکستگی پا هم از جمله معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت محسوب شده و موجب معافیت از خدمت سربازی می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تحت شرایطی معافیت شکستگی پا وجود خواهد داشت.

در قانون معافیت پزشکی بیماری های استخوانی و اسکلتی، بخشی به عنوان شکستگی استخوان های بلند وجود دارد. بر طبق این بخش، معافیتی که به فرد مشمول تعلق می گیرد بر حسب شدت و نوع شکستگی می تواند متفاوت باشد. بر این اساس شکستگی هایی که پس از 9 ماه جوش نخورده و یا در وضعیت بدی جوش خورده باشند، یا ایراد عملکردی به وجود آورده باشند؛ موجب معافیت دائم می شوند.

همچنین افرادی که شکستگی آنها جوش خورده است و یا بدون نصب پیچ یا پلاک و بدون عارضه ای جوش خورده اند؛ معاف از رزم می شوند. بعلاوه افرادی که در کمتر از 6 ماه از شکستگی، استخوان هایشان جوش نخورده، می توانند تا 6 ماه از تاریخ شکستگی معافیت موقت دریافت کنند.

معافیت پوکی استخوان (استئوپروز)

پوکی استخوان، از جمله بیماری های اسکلتی است که موجب معافیت از خدمت سربازی می شود. بر این اساس پوکی استخوان (استئوپروز) های ثانویه یا استئوپروزهای با زمینه ارثی موجب معافیت دائم می شود و افرادی که به این بیماری مبتلا هستند؛ مشمول قانون معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلتی می شوند.

معافیت سربازی نرمی استخوان

نرمی استخوان، یکی دیگر از موارد در لیست معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت است که برحسب شدت می تواند موجب انواع معافیت شود. شدت و میزان نرمی استخوان توسط پزشک مشخص شده و شما می توانید پس از معاینه توسط پزشک معاین و شورای پزشکی، از انواع معافیت استفاده کنید.

معافیت سربازی ژنوواروم یا زانوی پرانتزی

یکی از مشکلات رایج اسکلتی، زانوی پرانتزی است که از جمله معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت هم محسوب می شود. به طور کلی اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد؛ در حالی که قوزک ها به یکدیگر چسبیده اند؛ پای پرانتزی ایجاد شده است.

وجود پای پرانتزی، در موارد شدید که فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل فمور، بیش از 12 سانتی متر باشد؛ معافیت دائم را موجب می شود. لازم به ذکر است که این عدد برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر باید بیش از 14 سانتی متر باشد.

همچنین در صورتی که همراه با چرخش زانوی پرانتزی با فاصله مساوی و بیش از 10 سانتی متر باشد؛ معافیت سربازی ژنوواروم از نوع دائم را به همراه دارد. این عدد برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر بیش از 12 سانتی متر است.

معافیت سربازی ژنوواروم در موراد خفیف هم به صورت معافیت از رزم می باشد. که توسط پزشک معاین تعیین می شود.

شرایط معافیت دررفتگی کتف

شرایط معافیت دررفتگی کتف

یکی دیگر از مواردی که موجب معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت می شود؛ در رفتگی های مکرر مفاصل بدن است. یکی از این موارد شایع، معافیت دررفتگی کتف است که می توان بنا به شرایطی موجب معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت شود.

بر اساس این شرایط، دررفتگی مادرزادی، قدیمی یا مکرر مفاصل بزرگ، در صورتی که حین خدمت بیش از دوبار در رفتگی را موجب شود؛ معافیت پزشکی دائم را در پی خواهد داشت. در غیر این صورت دررفتگی های مکرر یا مادرزادی معاف شدن از خدمات رزمی را سبب می شوند.

معافیت کوتاهی تاندون آشیل

کوتاهی تاندون آشیل، یکی از شرایط معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت است که تحت شرایطی موجب معافیت دائم از خدمت سربازی می شود.

به طور کلی کوتاهی تاندون آشیل در صورتی که با اختلال در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا همراه شود و محدودیت حرکتی با دورسی فلکسیون کمتر از ۳۰ درجه در موقع نشستن را در پی داشته باشد؛ سبب معافیت دائم می شود. معافیت کوتاهی تاندون آشیل در این شرایط برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت معافیت از رزم خواهد بود.

معافیت شکستگی ساعد

معافیت شکستگی ساعد هم مانند دیگر شکستگی هاست. در صورتی که این شکستگی بعد از 9 ماه جوش نخورده باشد و یا جوش خورده باشد ولی مشکلات عملکردی را در پی داشته باشد؛ موجب معافیت دائم از خدمت سربازی می شود.

شکستگی های قدیمی حفره کوتیل با استابولوم

شکستگی های این بخش در صورتی که با تغيير شكل حفره و با عارضه مفصلي همراه باشد؛ موجب معافیت دائم می شود. این حفره بخشی از استخوان لگن است که با سر استخوان ران مفصل دارد و شکستگی آن از شدیدترین آسیب های سیستم اسکلتی محسوب می شود. در نتیجه در صورت تغییر شکل این حفره و عارضه مفصلی آن، فرد مشمول به صورت دائم از انجام خدمت سربازی معاف می شود.

معافیت بیماری شوئرمان

بیماری شوئرمان یکی دیگر از مواردی است که در لیست معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت قرار دارد. این بیماری ستون فقرات که منشاء ژنتیکی دارد؛ موجب گوژپشتی می شود و در آن ستون فقرات، رشدی نامتقارن پیدا می کنند و زاویه جلویی آن بیشتر از زاویه عقبی آن می شود. این بیماری موجب می شود فرد مشمول از انجام خدمت سربازی به صورت دائم معاف شود.

معافیت پزشکی بیماری استئوميليت

اسنئومیلیت، عفونت استخوان است که موجب التهاب آن می شود. این بیماری بسیار خطرناک بوده و به درمان فوری با آنتی بیوتیک ها نیاز دارد. در صورتی که این بیماری در شرایط حاد باشد؛ 6 ماه معافیت موقت شامل حال مشمول می شود اما اگر پس از 6 ماه بیمار بهبود نیافت و یا مشکلات عملکردی برایش ایجاد شد؛ او به طور دائم از انجام خدمت سربازی معاف می شود.

سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ

این بیماری، یکی از موارد در لیست معافیت پزشکی بیماری های استخوانی و اسکلتی محسوب می شود که در صورت همراه شدن با اختلال عملکردی، موجب معافیت دائم فرد مشمول می شود. سينوويال كندروماتوزيس، یک بیماری نادر است که معمولا مفصل زانو و ران را مبتلا می کند. این تومور با علامت بالینی درد مزمن در مفصل شروع می شود و به درمان پاسخ نمی دهد و موجب محدودیت حرکتی در مفصل فرد می شود.

آنكيلوز مفاصل بزرگ (زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست)

شرایط معافیت آنكيلوز مفاصل بزرگ

طبق تعریفversusarthritis ، آنکیلوز مفصلی به معنای خشکی مفصل است و در آن دو سطح مفصلی نمی توانند در کنار هم حرکت کنند. در نهایت اینطور به نظر می رسد که دو مفصل به یکدیگر جوش خورده اند و مفصل، هیچ حرکتی ندارد.

علت این بیماری، ممکن است جوش خوردن استخوان های دوطرف به یکدیگر یا سفت و غیرقابل انعطاف شدن رباط ها و کپسول های دو طرف باشد که موجب خشکی و بی تحرکی این مفاصل می شود.

به دلیل محدودیتی که این بیماری برای مشمولین ایجاد می کند؛ سازمان نظام وظیفه آن را در لیست معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت قرار داده و برای افراد مبتلا به این بیماری، معافیت دائم از خدمت سربازی در نظر گرفته است.

سينوستوز استخوانهاي ساعد

ساعد از دو استخوان تشکیل شده است که گاهی این دو به دلیل مشکلات مادرزادی به یکدیگر می چسبند. به این بیماری سينوستوز استخوانهاي ساعد گفته می شود. این یک بیماری ناتوان کننده است که علاوه بر ایجاد درد شدید در اطراف آرنج و ساعد، مشکلات دیگری برای بیمار ایجاد می کند.

حتی جدا کردن این دو استخوان هم بر درمان بیماری، تاثیری ندارد چرا که مشکل فقط چسبیدن استخوان ها به یکدیگر نیست بلکه عضلاتی که مسئولیت چرخاندن ساعد را دارند هم وجود ندارند.

این مورد یکی از بیماری ها در لیست معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت است و در صورتی که این بیماری در دو دست فرد مشمولی که مدرک کمتر از کارشناسی دارد، وجود داشته باشد؛ او به صورت دائم از انجام خدمت سربازی معاف می شود.

كوبيتوس واروس و والگوس

یکی دیگر از مشکلاتی که در لیست معافیت پزشکی بیماری های استخوان به آن اشاره کردیم؛ كوبيتوس واروس و والگوس است. درون خمیدگی ساعد یا كوبيتوس واروس، نوعی ناهنجاری شکلی است که در بیمار وجود دارد.

در این بیماری، زمانی که فرد در حالت ایستاده قرار دارد، آرنج و بازو در حالت باز قرار می گیرند به شکلی که کف دست رو به جلو قرار می گیرد. این بیماری می تواند به دلیل جوش خوردن محل شکستگی استخوان بازو در دوران کودکی باشد.

در صورتی که این مشکل با اختلال عملکردی یا عصبی همراه شود، فرد مشمول می تواند به طور دائم از انجام خدمت سربازی، معاف شود.

معافیت پزشکی بیماری های استخوان با سندرم ايسكميك ولكمن

یکی دیگر از موارد در لیست معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت، این سندروم است. این سندورم به حالتی اشاره دارد که در اثر بالا رفتن فشار بافت در یک اندام، درد ایجاد می شود و جریان خون در آن بافت، میزان اکسیژن در عضله و عصب را کاهش می دهد.

این بیماری حتی می تواند در صورت درمان نشدن، آسیب های همیشگی مانند نکروز و از دست رفتن اندام را در پی داشته باشد. این بیماری در موارد شدید، منجر به معافیت دائم فرد مشمول می شود.

كوكساپلانا، كوكساوارا، كوكسا ماگنا، كوكسا والگا

این بیماری ها، از جمله مواردی هستند که تحت شرایطی، معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت را به همراه دارند و به تغییر شکل هایی که در مفصل استخوان به وجود می آیند؛ اشاره دارند. به عنوان مثال کوکسا پلانا، به زمانی اشاره دارد که سر استخوان ران، شکل کروی و گرد به خود می گیرد و سطح بالایی آن پهن می شود.

همچنین کاهش زاویه بین گردن و تنه استخوان ران، یکی دیگر از مشکلاتی است که به این بیماری ها اشاره دارد. در حالت عادی زاویه بین تنه و گردن استخوان ران، 135 درجه است ولی در این بیماری، این زاویه کاهش میابد. همچنین در برخی موارد، طول گردن استخوان ران، کوتاه می شود.

در صورتی که فرد مشمول به یکی از این بیماری ها با گرفتاری بیش از 30 درصد سر استخوان فمور و یا بیش از 30 درجه تغییر از محور طبیعی، مبتلا باشد؛ می تواند از معافیت دائم استفاده کند.

مدارک و مراحل اخذ معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت

شرایط و مراحل لازم برای معافیت پزشکی بیماری های استخوان

مراحل لازم برای معافیت پزشکی بیماری های استخوان، مشابه با سایر انواع معافیت پزشکی می باشد اما نکات متفاوتی نسبت به دیگر انواع معافیت پزشکی وجود دارد که در اینجا به بیان این نکات خواهیم پرداخت.

  1. ابتدا فرد مشمول باید برای ارائه درخواست معافیت خود، برگه های موجود در دفترچه راهنمای خدمت سربازی را از دفاتر پلیس + 10، دریافت کرده و پر کند. سپس آن را به سازمان نظام وظیفه ارائه کند. سپس فرم مربوط به واکسیناسیون خود را ارائه دهد.
  2. در مرحله بعدی، فرد مشمول باید به پزشک معاین اول مراجعه کند و پس از معاینه، فرم معاینه اولیه را به عنوان مدرک ارائه کند.
  3. علاوه بر این موارد باید کپی و اصل شناسنامه عکس دار، کپی و اصل کارت ملی، عکس پرسنلی، شماره حساب مشمول در بانک سپه و اصل مدرک تحصیلی یا گواهینامه فارغ التحصیلی را به عنوان مدرک ارائه دهد.
  4. علاوه بر مدارکی که تا به اینجا گفته شد؛ مدارکی هستند که مختص به معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت هستند. این موارد، مدارکی هستند که برای اثبات بیماری مشمول استفاده می شوند. به عنوان مثال تاییدیه بیمارستان به شورای پزشکی از جمله این مدارک است که برای تایید بیماری باید به شورای پزشکی، تحویل داده شود.

در این مطلب در خصوص همه انواع بیماری های مربوط به استخوان که منجر به معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت، می شود و مراحل لازم برای این نوع از معافیت و قوانین مربوط به آن مطالبی ارائه کردیم.

اگر شما شرایط مربوطه به این نوع معافیت را ندارید، می توانید از رو های دیگری مانند معافیت کفالت، معافیت تحصیلی و … استفاده کنید و اگر هیچ یک از شرایط را نداشتید هم می توانید با خرید سربازی، کارت معافیت دریافت کنید.

در پایان باید گفت درست است که یکی از راه ها برای معاف شدن از سربازی، استفاده از معافیت پزشکی است ولی ممکن است این نوع از معافیت محدودیت های در استخدام، دریافت گواهینامه، پاسپورت و … ایجاد کند. شما می توانید برای آگاهی از رابطه بین معافیت پزشکی و استخدام و دیگر انواع معافیت پزشکی به مطالب مربوطه در شجرنیوز مراجعه کنید. همچنین اگر سوالی در این خصوص دارید هم با ما به اشتراک بگذارید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

مسدود کننده تبلیغات خاموش کنید

برای استفاده راحت و روان تر از سایت و نمایش صحیح صفحات لطفا مسدود کننده تبلیغات سایت رو غیر فعال کنید.